Cele audytu urządzeń pożarowych

Wymóg instalacji przeciwpożarowych w obiektach określają odpowiednie przepisy prawne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. W przepisach tych określone są środki, które należy przedsięwziąć żeby w prawidłowy i skuteczny sposób chronić zarówno życie i zdrowie ludzkie jak i mienie materialne. Instalacja przeciwpożarowa i niezawodność jej działania Do zapewnienia bezpieczeństwa służą specjalne urządzenia, które przed wprowadzeniem na Read more about Cele audytu urządzeń pożarowych[…]