Knsnaper

Najlepsza restauracja w Twoim mieście

Zapraszamy codziennie

Pon-pt: 11:00-22:00
Sob-ndz: 13:00-24:00

Cele audytu urządzeń pożarowych

Wymóg instalacji przeciwpożarowych w obiektach określają odpowiednie przepisy prawne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. W przepisach tych określone są środki, które należy przedsięwziąć żeby w prawidłowy i skuteczny sposób chronić zarówno życie i zdrowie ludzkie jak i mienie materialne.

Instalacja przeciwpożarowa i niezawodność jej działania

audyt instalacji przeciwpożarowejDo zapewnienia bezpieczeństwa służą specjalne urządzenia, które przed wprowadzeniem na rynek muszą zostać poddane certyfikacji przez odpowiednią jednostkę państwową. Uzyskanie certyfikatu potwierdza przydatność tych urządzeń do działania i alarmowania w warunkach wystąpienia pożaru. Jednak samo badanie to nie wszystko. Zainstalowane na obiekcie urządzenia poddawane są okresowym kontrolom podczas których sprawdza się ich działanie oraz stan techniczny. Czynności te znane jako audyt instalacji przeciwpożarowej mają na celu zapewnienie wymaganej niezawodności a w przypadku wykrycia usterek natychmiastowego serwisu. Instalacja przeciwpożarowa musi być w stu procentach sprawna, a wszelkie usterki muszą być usunięte na bieżąco. Ponadto podczas audytu sprawdzana jest poprawność instalacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości audytor sporządza notatkę, która następnie jest brana pod uwagę w trakcie opracowywania sprawozdania z wizyty na obiekcie. O ile niektóre nieścisłości nie wpływają w znaczącym stopniu na bezpieczeństwo osób oraz mienia o tyle inne nieprawidłowości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Dzięki audytom instalacji pożarowych takie rzeczy wychwytywane są w odpowiednim momencie co umożliwia ich eliminację i zapewnia wzrost bezpieczeństwa. Jak widać audyt instalacji przeciwpożarowych realizowany jest w kilku celach. Każdy z nich przyczynia się do końcowego sukcesu, którym jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego.