Knsnaper

Najlepsza restauracja w Twoim mieście

Zapraszamy codziennie

Pon-pt: 11:00-22:00
Sob-ndz: 13:00-24:00

Geneza reklamy.

Geneza reklamy sięga już początku handlu na świecie. Handel jest jednym z najstarszych działań gospodarczych na świecie i kojarzony dziś jest z początkiem reklamy.

Skąd właściwie wzięła się reklama?

kasetonReklama oraz handel rozwijały się ona już w epoce prehistorycznej, przy czym pierwotnie obejmowała przede wszystkim formy wymiany w rodzaju towar za towar. Pozwalało to na szerzenie się produktów na nowych rynkach. Wraz z rozwojem ludzkości pojawiały się udoskonalone formy działalności handlowej. Jej rozkwit przypadł na okres starożytności. Wtedy w dużym stopniu zaczęto rozwijać działania wspierające sprzedaż i informujące potencjalnych nabywców o możliwości dokonania zakupu określonego produktu czy usługi, co jest po prostu definicją reklamy. W ten sposób narodziła się reklama. Pierwszymi formami reklamy nie były kasetony reklamowe, kasetony podświetlane, kasetony z dibondu, kasetony reklamowe producent podświetlane lecz po prostu nawoływania starożytnych kupców na ulicach, jarmarkach i targowiskach. Później pojawiły się pierwsze szyldy stanowiące znak rozpoznawczy producenta. Szyldy charakteryzowały poszczególnych wytwórców lub rodzaj ich działalności np. but oznaczał szewca, a zwierzę rzeźnika. Te symbole były wieszane na domach rzemieślników dzięki czemu łatwo można było informować klientów o rodzaju danej działalności. Przełomowym momentem w historii reklamy było wynalezienie druku. Wraz z rozwojem czytelnictwa umożliwiało to rozwój reklamy drukowanej. Zaczęły powstawać specjalne pisma stworzone z myślą tylko o drukowaniu ogłoszeń. W późniejszym okresie zaczęły pojawiać się pierwsze agencje reklamowe oraz szkoły reklamy. Wraz z reklamą drukowaną rozwijała się przede wszystkim reklama bezpośrednia, związana w początkowym okresie z eksponowaniem towarów w miejscach sprzedaży. Każdy kupiec dążył do tego, aby móc zaprezentować swoje towary w miejscu możliwie najbardziej atrakcyjnym. Korzystano wtedy ze specjalnych stoisk i straganów stawianych w pobliżu rynków i kościołów, aby przyciągnąć możliwie jak największą liczbę klientów.

Dalszy rozwój reklamy przyniosła dopiero telewizja praz radio, które stały się bardzo popularnym sposobem do szerzenia się reklamy. W dzisiejszych czasach mamy także internet, który staje się głównym kanałem reklamowym.