Knsnaper

Najlepsza restauracja w Twoim mieście

Zapraszamy codziennie

Pon-pt: 11:00-22:00
Sob-ndz: 13:00-24:00

Jak dzielimy windykację?

Windykacja to proces, który jest w obecnych czasach powszechnie stosowany wobec niesfornych dłużników. Terminem tym możemy określić ogół czynności związanych z odzyskaniem długu od dłużnika prosto do kieszeni wierzyciela. Jeśli chodzi o podział windykacji z pomocą przychodzi nam Kazimierz Turaliński, twórca podręcznika windykacji.

Koszty windykacji ponosi dłużnik

W swojej książce ?Windykacja gospodarcza ? podręcznik do nauki zawodu? wyróżnia on jej następujące rodzaje:
-Windykację polubowną, dzielącą się na tak zwaną windykację zdalną ? telefoniczną lub listową, osobistą, która obejmuje spotkania z dłużnikiem oraz mediację pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem;
-windykację sądową odejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego, czyli wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym;koszty windykacji ponosi dłużnik
-windykację komorniczą i po komorniczą, obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie i nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz licytację mienia ruchomego i nieruchomego, a także poszukiwanie na drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia;
– windykację karną, obejmującą prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.
Powyższy podział spotykany jest najczęściej w firmach windykacyjnych zajmujących się windykacją wierzytelności. Warto pamiętać, że koszty windykacji ponosi dłużnik. Jednak oddanie sprawy do windykatora jest wyjściem ostatecznym, gdyż firmy narażone na tego typu sytuacje posiadają wykwalifikowane działy zajmujące się tylko i wyłącznie windykacją, a specjalistyczne, zewnętrzne firmy windykacyjne wspomagają jedynie ich działalność.